ZE WERKEN VOOR JOU

In samenwerking met drie politicologen is de website www.zewerkenvoorjou.be opgebouwd. Hiervoor werd uit verschillende online bronnen (HTML/PDF) data verzameld, georganiseerd in databases en op een overzichtelijke manier weergegeven op de website. Door intelligente scraping scripts wordt de data automatisch aangevuld op het moment dat de bronnen geüpdatet worden.