Kerkebeek
De Kerkebeek is één van de Vlaamse stromen die soms leidt tot overstroming en met de aankomende klimaatveranderingen zal dit niet snel verbeteren. De Vlaamse Milieu Maatschappij nam Tree company samen met Indiville en Levuur onder de arm om in een pilootproject op zoek naar manieren met alle stakeholders te informeren, sensibiliseren en betrekken bij de maatregelen om het overstromingsrisico te beperken. Levuur, Indiville en Tree company hebben samen hiervoor een traject uitgetekend dat online en offline methodes combineert en een volledig jaar zal lopen.

In opdracht van:
VMM
In samenwerking met:
Levuur
Indiville
Viavictor
Bekijk project:
Kerkebeek

Bekijk in detail

Educatieve stemtest/Test électoral éducative
Elke keer als we de stemtest van de VRT lanceerden kregen we vragen of die ook na de verkiezingen beschikbaar kon blijven voor scholen. Het is nu gelukt om met de Kracht van je Stem (educatieve dienst van het Vlaams Parlement) en de UCL een versie van de stemtest 2014 te realiseren speciaal voor scholen. Deze versie bevat extra uitleg bij moeilijke woorden en er zijn filmpjes voorzien om meer uitleg te geven bij de verschillende politieke partijen. De kracht van je stem heeft ook een educatief pakket voorzien zodat leerkrachten er in hun klas mee aan de slag kunnen gaan.

In opdracht van:
De Kracht van je Stem
UCL
Bekijk project:
Educatieve stemtest
Test électoral éducative

Bekijk in detail

Burgerbegroting Antwerpen 2016
In 2016 ondersteunde Tree company naast de 1ste fase nu ook de 3de fase van de burgerbegroting in Antwerpen. In de eerste 2 fases wordt bepaald hoeveel geld er naar welke beleidsdomeinen gaat. In de 3de fase kunnen burgers concrete projecten indienen binnen die beleidsdomeinen om het dan breed bekend te maken door je project o.a. te delen via sociale media. Meer dan 300 gebruikers hebben zich geregistreerd die een 200-tal projecten indienden. Hiervoor ontwikkelde Tree company het participatieplatform. Eerste versies van het platform werden uitgewerkt door studenten van het tweede jaar Toegepaste Informatica van de Karel de Grote hogeschool.

In opdracht van:
District Antwerpen
Bekijk het project:
Burgerbegroting 2016

Bekijk in detail

Burgerkabinet 2016 Jeugd
Minster Sven Gatz wil met het Burgerkabinet de Vlaamse jeugd en burgers inspraak geven in het jeugdbeleid. Op 29 februari start het platform waarop éénieder zijn idee en bijdrage kan leveren om het jeugdbeleid diverser te maken.

In opdracht van:
Minister van Cultuur Sven Gatz
In samenwerking met:
Indiville
Levuur
Bekijk het project:
Burgerkabinet Jeugd

Bekijk in detail

Ons onderwijs
Minister Crevits heeft eind 2015 een maatschappelijk debat aangekondigd in het Vlaams Parlement over de eindtermen. De centrale vraag is de volgende: Wat moeten de toekomstige eindtermen zijn? Wat is van lerensbelang voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond, studie- of schoolkeuze? De ambitie is om zoveel mogelijk Vlamingen te betrekken bij dit debat zowel online als in live debatten. Tree company neemt in dit project het voortouw in het online traject. We tekenden samen met de partners het proces uit, tekenden het online platform uit en nemen ook de analyse mee op. In heel het project krijgt www.onsonderwijs.be een zeer centrale plaats. Daar kunnen burgers terecht met hun ideeën en reacties, kunnen burgers die debatten houden, hun input ingeven en kunnen ze alle informatie over het project terugvinden.

In opdracht van:
Departement Onderwijs
In samenwerking met:
Levuur
Indiville
Viavictor
Bekijk project:
Ons onderwijs

Bekijk in detail

OpenVld - Themacongres 2015
Tree company ontwikkelde i.s.m. Via Victor dit interactief digitaal platform. Van 19 oktober t.e.m. 22 november kan elke burger, mits registratie met een geldig e-mailadres, zijn of haar idee over één of meerdere thema’s indienen. Ze kunnen door op ideeën te stemmen, te delen en te reageren ook mee bepalen welke ideeën naar het congres gaan.

In opdracht van:
OpenVld
In samenwerking met:
ViaVictor
Bekijk project:
OpenVld - Themacongres 2015

Bekijk in detail

Burgerkabinet
Minster Sven Gatz wil met het Burgerkabinet de Vlaamse burgers inspraak geven in het cultuurbeleid. Op 18 juni startte de rekrutering van de deelnemers  op www.burgerkabinet.be met een applicatie die gebruikers toont hoeveel cultuur ze al beleven en zelf maken en hen de mogelijkheid geeft om zich in te schrijven voor het verdere traject. In september gaan meer dan 600 burgers samen online samen nadenken hoe ze meer mensen meer cultuur kunnen laten beleven. Op 19 september tenslotte wordt een selectie van 150 burgers uitgenodigd om met elkaar in dialoog te gaan in het Vlaams Parlement.

In opdracht van:
Minister van Cultuur Sven Gatz
In samenwerking met:
Indiville
Levuur
Bekijk het project:
Burgerkabinet

Bekijk in detail

Hallo Politici
"Hallo politici" is een initiatief van De Wakkere Burger vzw (een organisatie die zich inzet voor burgerparticipatie en (lokale) democratie in Vlaanderen), Tree company (een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van online applicaties voor maatschappelijke projecten) en Ryckevelde vzw (een beweging voor Europees burgerschap). Ze doen dit vanuit de overtuiging dat burgers vaker van zich mogen laten horen dan 1 keer om de 5 jaar in het stemhokje. Het Nieuwsblad en Actua TV steunen het initiatief door er actief over te berichten.

In samenwerking met:
De Wakkere Burger
Ryckevelde
Bekijk het project:
Hallo ¨Politici

Bekijk in detail

Burgerbegroting Antwerpen 2015
In het district Antwerpen vindt er sinds vorig jaar een uniek experiment plaats. De burgers mogen zelf beslissen naar welke thema's 10% van de begroting van het district gaat. Het gaat over 1,1 miljoen euro waarover burgers mogen beslissen. Vanaf dit jaar kan je in de eerste fase ook online deelnemen. Tree company realiseerde in samenwerking met Indiville een online omgeving waar burgers van het district samen kunnen praten over welke thema's voor hen het belangrijkste zijn.

In opdracht van:
District Antwerpen
In samenwerking met:
Indiville

Bekijk in detail

Ministerie van gelijkheid / The Colour Brigade
Op vraag van Koning Kevin vzw heeft Tree company i.s.m. Vliegwerk een online game gerealiseerd.
In het spel worden jongeren uitgedaagd om kritisch naar genderdiversiteit en clichés te kijken met als doel meer verdraagzaamheid t.a.v. holebi's.
Het spel is een dystopische queeste waarin de spelers op een speelse manier de communicatie in moderne media onder de loep nemen.

In opdracht van:
Koning Kevin vzw
In samenwerking met:
Vliegwerk
Bekijk het project:
Ministerie van gelijkheid
The Colour Brigade

Bekijk in detail

De Stemtest 2014
Verder bouwend op de ervaring van "Doe de stemtest", de eerste en bekendste Stemtest in Vlaanderen, werd er ook bij deze verkiezingen een stemtest uitgewerkt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Door het samenvallen van de verkiezingen gaat het over een stemtest voor de Vlaamse, Brusselse, federale en Europese verkiezingen. Voor het eerst werd de stemtest ook ontwikkeld voor Franstalig België. Tree company stond in voor de inhoudelijke uitwerking, functionele beschrijving en projectmanagement in zeer nauwe samenwerking met de academische partners. Na een week werd de stemtest al meer dan 1 miljoen keer gebruikt.

In opdracht van:
VRT, De Standaard, La Libre Belgique, La Dernière Heure en RTBf
Bekijk project:
Stemtest 2014 - Test Electoral 2014

Bekijk in detail

Kandidaten 2014
Waar stemtesten zich beperken tot het informatie geven om de gebruiker te ondersteunen bij het maken van een keuze voor een bepaalde partij, willen we in dit project aandacht hebben voor de tweede keuze die gebruikers kunnen maken namelijk die voor specifieke kandidaten. Tree company vond voor het concept erg snel een goede partner in de Universiteit Antwerpen die het concept mee uitwerkte. Tree company stond in voor het concept, de inhoudelijke uitwerking, de functionele beschrijving en het projectmanagement in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Bij de start hadden al meer dan 1400 kandidaten hun informatie op ons platform gedeeld.

In opdracht van:
De Morgen
Bekijk project:
Kandidaten 2014

Bekijk in detail

De Sociale Stemtest
In opdracht van Samenlevingsopbouw Vlaanderen heeft tree company een stemtest uitgewerkt rond de sociale thema’s. Kiezers kunnen zo naar de lokale verkiezingen kijken door een ‘sociale bril’. Er werden 15 stemtesten gemaakt: één voor elke centrumstad in Vlaanderen, één voor Brussel en één voor heel Vlaanderen. Het mag dan wel specifiek draaien rond sociale thema’s, de stemtest is neutraal en wetenschappelijk correct opgesteld. Er werd hiervoor samengewerkt met verschillende Vlaamse universiteiten.

In opdracht van:
Samenlevingsopbouw
Bekijk project:
De Sociale Stemtest

Bekijk in detail

ZE WERKEN VOOR JOU
In samenwerking met drie politicologen is de website www.zewerkenvoorjou.be opgebouwd. Hiervoor werd uit verschillende online bronnen (HTML/PDF) data verzameld, georganiseerd in databases en op een overzichtelijke manier weergegeven op de website. Door intelligente scraping scripts wordt de data automatisch aangevuld op het moment dat de bronnen geüpdatet worden.

Bekijk project:
www.zewerkenvoorjou.be

Bekijk in detail