Burgerbegroting Antwerpen 2016

In 2016 ondersteunde Tree company naast de 1ste fase nu ook de 3de fase van de burgerbegroting in Antwerpen. In de eerste 2 fases wordt bepaald hoeveel geld er naar welke beleidsdomeinen gaat. In de 3de fase kunnen burgers concrete projecten indienen binnen die beleidsdomeinen om het dan breed bekend te maken door je project o.a. te delen via sociale media. Meer dan 300 gebruikers hebben zich geregistreerd die een 200-tal projecten indienden. Hiervoor ontwikkelde Tree company het participatieplatform. Eerste versies van het platform werden uitgewerkt door studenten van het tweede jaar Toegepaste Informatica van de Karel de Grote hogeschool.

Ondertussen gebruikt ook district Deurne het participatieplatform om voor hun online buurtbudgetten leuke en interessante ideeën te vinden voor de buurt. Op 2 weken tijd werden voor de eerste buurt reeds 70 ideeên aangebracht door de inwoners van Deurne. Binnenkort gaan ook de stad Leuven en Ambrassade hiermee aan de slag.

In opdracht van:
District Antwerpen
Bekijk het project:
Burgerbegroting 2016

Links:
Burgerbegroting 2015 & 2016 Fase 1